135 Jahre Internationaler Kochkunstverein zu Leipzig 1884 e.V. – Auftakt